• 042 - 10 66 80
  • siamedia@helsingborg.se

Photoshopbilder

Bilderna är skapade i Photoshop av Martina "Marre" Svensson
Bilderna är skapade av Pernilla i Photoshop

Chris har skapat sex olika bilder utifrån sex olika bakgrunder , och det är  hens nalle Luke  har huvudrollen i varje bild.

Alla bilderna är skapade i Photoshop.