• 042 - 10 66 80
  • siamedia@helsingborg.se

Illustrationer

Martinas (Marres) abstrakta bilder. 

Eddie har skapat 12 olika illustrationsbilder ( abstrakta bilder ) i Photoshop. Han skapat bilderna genom att arbeta i olika lager.